Архив‎ > ‎

Комп Химия ФХ 2 с КХ 2017 летен - резултати

  Тест Семинар Упражнения        
  Лекции Преведени към 10т Преведени към 10т Общо семестър Изпит Общо Оценка
36175 8 4.4 7.5 19.9 41.4 61.2 4
36176 8 6.9 7.5 22.4 57.9 80.3 5.5
36177 6 2.5 6.25 14.8 41.4 56.1 4
36178 8 9.4 10 27.4 61.1 88.5 6
36179 8 3.8 7.5 19.3 29.6 48.8 3.5
36180 8 1.9 6.25 16.1 44.5 60.7 4
36181 8 10.0 8.75 26.8 57.3 84.0 5.5
36182 5 0.6 10 15.6 30.2 45.9 3
36184 4.5 5.0 8.75 18.3 25.3 43.5 3
36185 8 5.6 7.5 21.1 54.1 75.2 5
36186 5 4.4 7.5 16.9 52.5 69.4 4.5
36187 9 6.9 10 25.9 59.5 85.4 6

Скала
0-392
40-473
48-543.5
55-624
63-694.5
70-775
78-845.5
85+6
Comments