Results before exam 20/21 winter

Резултати   Семестър Курсова Работа Общо  Оценка
21910 Юлиян Романов 12 20 32  
21911 Ивайло Пламенов Николов  
21914 Васил Костов 22 65 87 6
21916 Натали Симеонова 27 65 92 6
21919 Весислав Венциславов Иванов  
21920 Деница Стоянова 24 60 84 6
21921 Яна Димитрова 32 60 92 6
21923 Даниел Динев 30 48 78 5.5
21925 Карина Теодорова Бешкова 6 6  
21929 Катрин Върганова  27 70 97 6
21930 Кристиян Кристиянов Веселинов 27 70 97 6
21931 Мария-Виктория Георгиева Яковалиева 24 15 39 3
21932 Веселина Видева 18 50 68 5
21934 Ванеса Цветкова 24 15 39 3
21935 Радослава Георгиева 20 20 40 3
21936 Евгения Костадинова 20 20 40 3
21940 Габриела Димитрова 20 25 45 3
21941 Виктория Ценкова 24 60 84 6
21942 Кристина Маринова 20 65 85 6


Скала   Оценка
40 54 3
55 69 4
70 84 5
85   6
Comments