Текущи резултати и номера на курсови работи

Колеги, моля ако съм пропуснал желаещ за курсова работа или виждате други несъответствия по долу, моля обадете се. Текстовете на задачите за курсови работи са в отговор на пощите с които сте ги поискали.

ФН Първа част Тест КР. №
21763 6
21874 6 14.5 7a
21875 5.5 10.5 15c
21876 5 12.3
21877 4.5 14.8 15a
21878 6- 12 9
21881 6 7.2 3
21882 6 14.5
21883 4 11.2
21884 4.5 14.5 9c
21885 4.5 10.5 14a
21886 6- 11 2
21887 4 12.8
21888 6- 14 16a
21890 5 7.3 22
21891 6- 7.5 19
21893 4.5
21894 5 8.4 18
21895 6 14.5 9b
21899 5 2a
21900 5-- 6.8 22
21901 5.5 14.5 7b
21902 6 10.5 16
21903 4.5 14.8
21904 3 14 9a
21906 5 12.8 3
21907 5 11.8 11a
21908 5 10.5
21909 5 10.8 11
880024 6 12.5 12
880025 3 8.5
Comments