Обработка на данни и изображения - 2016/2017 Зимен Теми за презентация

11184 Филтър на Собел

11183 Машинно стереозрение