ПОД и НИТ - Резултати 19/20 втори курс Химия

Колеги, моля ако имате неясноти или виждате несъответствия по долу, моля обадете се.

СКАЛА

40т - 3

47т - 3.5

55т - 4

62т - 4.5

70т - 5

77т - 5.5

85т - 6